Teckningsoption BIAP TO 3 A fulltecknad

April 9, 2010

Biosensor Applications Sweden AB (publ) genomförde under hösten 2009 en företrädesemission. De som tecknade units i emissionen erhöll teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) samt teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A). 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) har tecknats och interimsaktierna kommer efter registrering hos Bolagsverket att konverteras till A-aktier. Biosensor tillförs ca 3,8 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Biosensor uppgår efter registreringen till 890 695 109 aktier, varav 9 808 650 är C-aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 706 7500
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.