Utfall teckningsoptioner BIAP TO 4 A

June 7, 2010

Biosensor Applications Sweden AB (publ) genomförde under hösten 2009 en företrädesemission. De som tecknade units i emissionen erhöll teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) samt teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A). Sedan tidigare har 339 386 teckningsoptioner av serie TO 4 A nyttjats. Ytterligare 22 131 170 teckningsoptioner av serie TO 4 A har nu nyttjats och interimsaktierna kommer efter registreringen hos Bolagsverket att konverteras till A-aktier.

Av 22 131 170 nyttjade teckningsoptioner avser 15 384 614 jämt fördelad garantiteckning från huvudägarna MN Corporation Ltd och Gylling Invest AB i enlighet med tidigare lämnat garantiavtal. Garantiteckningen säkerställdes via förhandstransaktion, vilket innebär att likvid (2 MSEK) för dessa optioner sedan tidigare är Biosensor tillhanda.

6 746 556 teckningsoptioner nyttjades av andra parter än garantitecknarna ovan, vilket medför att Biosensor, utöver redan erhållen likvid, tillförs drygt 877 000 SEK.

Antalet aktier i Biosensor uppgår efter registreringen hos Bolagsverket till 912 826 279 aktier, varav 9 808 650 är C-aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.