Biosensors drogtest kostnadseffektivast enligt Europeisk polisstudie

October 26, 2010

Europeiska Polisen har nu publicerat sin slutliga rapport inom projektet DRUID (Driving Under The Influence of Drugs) och har listat Biosensors drogdetekteringsutrustning Biosens D som den mest kostnadseffektiva av samtliga 10 utrustningar som testades. Rapporten utvärderar vilken narkotikadetekteringsutrustning som kostnadseffektivast detekterar drograttfylleri i trafiken och har utvärderats av Polismyndigheter i 7 europeiska länder.

– Detta är fantastiskt glädjande för oss och vår patenterade detekteringsteknologi, säger Erik Lissner VD i Biosensor Applications Sweden AB, och fortsätter: – Det var upplyftande när den första delrapporten kom som visade att vår utrustning var den snabbaste vid hanteringstest i fält (delrapport Esther). Nu visar det sig också att vår utrustning tillhandahåller det mest kostnadseffektiva sättet att utföra tester för att stävja droger i trafiken. Detta ger oss nu en helt ny plattform att agera gentemot myndigheter. Erik avslutar: -Med tanke på att vi utöver den testade modellen också lanserat nya Biosens 600 som är ännu effektivare så känns det som att vår metod för masscreening av större populationer nu är ledande i Europa.

Rapporten finns att ladda ner på DRUID:s hemsida www.druid-project.eu (sök cost-benefit).

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.