Bodström hade inte behövt kissa!

August 23, 2010

“- Varför handlar debatten bara om förlegade provtagningsmetoder för drogtester?”
Erik Lissner, VD Biosensor Applications AB

Det finns idag en både snabb, enkel och integritetsbevarande metod för screening av personer som är drogpåverkade

Biosensor Applications AB är ett svenskt företag som utvecklat en metod för att detektera narkotika genom ett enkelt svett eller salivprov som ett alternativ till traditionella tester. Den vanligast förekommande metoden idag är analys via urintester som ofta upplevs som tidsödande, integritetskränkande och omständliga.

Biosensors teknik ger flera fördelar:

  • Snabb och icke integritetskränkande provtagning jämfört med urintester
  • Provtagning och svar vid samma tillfälle (provsvar inom 60 sekunder)
  • Analys av flera droger vid samma provtagning
  • Låg kostnad per prov
  • Teknologin är testad i stor omfattning via studier i olika miljöer och situationer

Metoden har bl a använts hos trafikpolis för drogtest vid trafikkontroller, på fängelser och rehabiliteringsinstitutioner med mycket positivt resultat.

I de kliniska studier som genomförts med Biosensors metod uppger en övervägande majoritet av de testade individerna att de föredrar tester via saliv och svett jämfört med det traditionella urintestet.

Bilaga:
– Faktablad

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.