Företrädesemissionen genomförd

December 22, 2011

I december 2011 genomförde Biosensor Applications Sweden AB (publ) en företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna A-aktier.

Genom emissionen nyemitteras 328 670 232  A-aktier. Biosensor tillförs totalt cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. 144 935 091 tecknades med stöd av företrädesrätt och 25 540 827 tecknades utan stöd av företrädesrätt. Detta medför att garantitecknare tilldelas 158 194 314.

Antal aktier och aktiekapital:

Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 358 549 344 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 095 339 SEK.

Emissionslikvidens användande:

Biosensor avser att använda den initiala emissionslikviden för återbetalning av i november och december
erhållet brygglån. Härutöver avser Biosensor att finansiera försäljningsinsatser, marknadsföring samt övriga rörelsekostnader,. En del av emissionslikviden är avsedd att täcka ersättning för garantiteckning samt emissionskostnader. Mer detaljerad information om emissionslikvidens användande finns att tillgå i Biosensors prospekt, som finns tillgängligt på hemsidan.

Handel med BTU:                                                   

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av januari 2012.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.