Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

June 3, 2013

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2013 kl. 15.30 i bolagets lokaler på Solna Strandväg 3, 171 54 Solna

>> Läs hela kallelsen i länkad pdf-fil.