Kinaorder till Biosensor

August 30, 2011

 

Biosensor har tagit en order på ett system för detektion av narkotika och sprängämnen.
Ordern kommer från Bolagets distributör Top River i Hong Kong för vidareförsäljning till slutkund i Kina.
 
 

– Det är glädjande att vår distributör i Hong Kong nu köper ett system för detektion av både narkotika och sprängmedel för försäljning till kund i Kina, säger Erik Lissner. Distributören ingår i samma koncern som APAC som sedan flera år verksamma som bl a återförsäljare av bolagets produkter till kunder i Australien och Asien.
 
 

För vidare information, var vänlig kontakta:
 
 

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required
 
 

 

 
 
 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.