Leverans till Malaysia uppskjuten

August 19, 2010

På grund av uppkomna budgetrestriktioner i den berörda myndigheten kommer den planerade leveransen av 16 utrustningar under tredje kvartalet 2010 inte genomföras. Kunden har under året genomfört fälttester av utrustningen med mycket lyckat resultat både vad gäller teknologi och funktion liksom användarvänlighet. Biosensors partner i Malaysia gör bedömningen att en första leverans kommer att påbörjas under andra kvartalet 2011.

– Detta är naturligtvis ett tråkigt besked, säger Erik Lissner, VD på Bionsensor, just hemkommen från Malaysia och fortsätter: -Samtidigt kunde jag konstatera att intresset för våra applikationer är stort, och att ytterligare myndigheter planerar att testa utrustningen med början under 2011.

Tyvärr kommer förseningen av affären kortsiktigt att påverka bolagets kassaflöde negativt.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.