Ny VD och fokus på marknadsexpansion

March 17, 2010

Biosensor Applications Sweden AB (publ) har under de senaste månaderna färdigställt ett nytt produktprogram med sina produkter Biosens 300 och Biosens 600. Produktprestandan överträffar de resultat som Biosensor har uppnått med sina tidigare modeller och därför har de nya produkterna fått ett positivt mottagande på marknaden. Därmed går Biosensor in i en ny fas med ökat fokus på försäljning och marknadsexpansion.

Biosensor har under en längre tid letat efter en efterträdare till Bengt Hagander som arbetat som tf. VD under närmare fyra år. Biosensor har nu tecknat avtal med Erik Lissner (42 år), med bakgrund som divisionschef från Johnson & Johnson Scandinavia i flera verksamheter och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Erik börjar hos Biosensor den 12 april för att leda bolaget i genomförandet av de affärsplaner som har sjösatts med den nya produktportföljen.

Bengt Hagander kommer att fortsätta inom Biosensor och ingå i bolagets styrelse. Bengt kommer framöver att fokusera på strategifrågor, utveckla befintliga relationer och knyta kontakter med nya samarbetspartners samt arbeta med identifiering av nya affärsområden. Även inom dessa områden har de nya produkterna inneburit nya möjligheter och därför ser styrelsen det som väsentligt att det nu allokeras nödvändiga resurser till dessa ändamål.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Pär Ericson
Styrelsens ordförande, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: 46 (0)8 544 989 80
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.