Slutregistrering av företrädesemissionen

January 19, 2010

Biosensor genomförde under hösten 2009 en företrädesemission. Idag slutregistrerades emissionen hos Bolagsverket. Utbokningen av A-aktier och teckningsoptioner till de som tilldelats units utan stöd av företrädesrätt kommer därför att påbörjas.

Information om teckningsoptioner:

Serie 2009/2010 I (TO 3 A)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 mars 2010. Totalt finns 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) utgivna.

Serie 2009/2010 II (TO 4 A)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 maj 2010. Totalt finns 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A) utgivna.

Antal aktier i Biosensor:

Efter slutregistreringen av emissionen uppgår det totala antalet aktier i Biosensor till 851 645 067 aktier, varav 9 808 650 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner kommer det totala antalet aktier i Biosensor att öka till 929 066 379 aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: 46 (0)8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag noterat på AktieTorget. Huvudkontoret ligger i Solna, Stockholm. Företaget har utvecklat en metod för att hitta spårämnen av narkotika och sprängämnen. Teknologin är baserad på bioteknologiska hyperkänsliga sensorer som kan upptäcka och analysera dessa ämnen simultant, även i mycket små mängder. Teknologin är träffsäker och ger få falsklarm. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.