Underättelse nedsättning av aktiekapital

June 18, 2015

Biosensor Applications Sweden AB har på årsstämma beslutat att aktiekapitalet i Bolaget sätts ned (minskas) med högst -1 451 366,39 kronor och att aktiekapitalet efter nedsättning skall lägst uppgå till lägst 500 000 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.